จำหน่ายเครื่องวัด flow meter

มาดูกันว่าสินค้าในหมวดหมู่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ PICO มีอะไรบ้าง

PICO เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรม และ ห้องแล็ป เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยพาทุกคนมาส่องสินค้าจาก PICO ในหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์กันว่ามีกี่ประเภท แล้วมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

  1. Elemental Analyzer: เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ ทดสอบ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ของธาตุต่าง ๆ ซึ่งใช้ งานได้หลากหลายและได้ที่ละหลายธาตุ

  1. Gloss Checker: เครื่องเช็คความมันวาว 

เป็นเครื่องสำหรับตรวจ วัดความเงา ความมันวาว ของวัสดุต่าง ๆ เช่น ความเงาของสี ที่เคลือบต่าง ๆ Glass coating, หรือ ความเงารถ ความเงาของสิ่งพิมพ์ น้ำยาเคลือบต่าง ๆ ความเงาบนไม้ ความเงาบนหิน หรือแม้กระทั่ง ความเงาบนโลหะ และแสตนเลส  ปัจจุบัน ความเงานั้นไม่สามารถคาดเดาได้ด้วยสายตา จึงต้องมี เครื่องวัดความเงา หรือ เครื่องทดสอบความเงา มาให้ทดสอบ เพื่อให้เป็นมาตราฐานตรงกัน และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้  ต้องบอกกันเป็นตัวเลข บ้างรุ่นเครื่องวัดความเงา แสดงผลเป็นหน้าจอ ดิจิตอล

  1. Laboratory Spectrometers: สเปกโตรมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

คือเครื่องมือวัดเชิงแสงชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติเฉพาะของแสงได้แก่ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมากนำไปใช้ในการวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อระบุชนิดของสสาร ผลการวัดที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากความเข้มของแสงที่แตกต่างกัน แต่บางทีก็อาจเกิดจากปรากฏการณ์โพลาไรซ์ก็ได้ ตัวแปรอิสระได้แก่ความยาวคลื่นของแสง มักระบุเป็นหน่วยย่อยของเมตร หรือบางครั้งก็ระบุเป็นสัดส่วนของพลังงานโฟตอน เช่น หมายเลขคลื่น หรืออิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่นอยู่แล้ว เราใช้สเปกโทรมิเตอร์ในกระบวนการวิเคราะห์สเปกโทรสโกปี โดยสร้างเส้นสเปกตรัมขึ้น และตรวจวัดความยาวคลื่นกับความเข้ม สามารถวัดได้ตั้งแต่รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ ไปจนถึงรังสีอินฟราเรดไกล ถ้าย่านความถี่ของคลื่นที่สนใจตกอยู่ในย่านของสเปกตรัมที่ตามองเห็น มักเรียกการศึกษาเช่นนั้นว่า spectrophotometry

  1. Sulfur-in-Oil: เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์กำมะถันในน้ำมัน 

เป็นเครื่องมือใช้ในการตรวจหาสารกำมะถันที่อยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้หลักการ X-ray Fluorescence ในการหา

  1. Thermometry: เทอร์โมมิเตอร์ 

คือเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อน เมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว และหดตัวเมื่อคายความร้อน ของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของเทอร์มอมิเตอร์ คือปรอทหรือแอลกอฮอล์สาเหตุที่ใช้แอลกอฮอล์หรือปรอทบรรจุลงในเทอร์มอมิเตอร์เพราะของเหลวทั้งสองนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และไม่เกาะผิวของหลอดแก้ว แต่ถ้าเป็นของเหลวชนิดอื่น เช่นน้ำจะเกาะผิวหลอดแก้ว เมื่อขยายตัวหรือหดตัว จะติดค้างอยู่ในหลอดแก้วไม่ยอมกลับมาที่กระเปาะ แต่ในปัจจุบันก็ได้มีเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัลออกมาเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้สะดวก และ แม่นยำขึ้นนั่นเอง 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ประเภทที่เรานำข้อมูลมาฝากเพื่อน ๆ นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าของ PICO ซึ่งในบทความหน้า เราจะนำข้อมูลของเครื่องมือวิทยาศาสตร์อีก 4 ประเภทมาฝากอย่างแน่นอน สำหรับใครที่สนใจอยากอ่านรายละเอียด และ สั่งซื้อสินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือ    จำหน่ายเครื่องวัด flow meter ก็สามารถสั่งได้ที่ https://www.pico.co.th/  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย