เกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ คืออะไร

มอเตอร์ทั่วไปเราก็รู้จักมาดีอยู่แล้ว นั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นกันได้อยู่เป็นประจำ แต่สำหรับเกียร์ทดรอบ จะมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างออกไปหลายอย่าง โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือตัวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการทำรอบ จะทำหน้าที่ในการตอนความเร็ว หรือว่าแรงบิดของมอเตอร์ลงมา ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องใช้ อย่างเช่นความเร็ว 1/40 1/50 /60 เป็นต้น

และตัวมอเตอร์ทดรอบ ก็สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกหลายอย่าง ตามลักษณะฟันเฟืองที่ใช้ การจะนำมอเตอร์ที่ใช้ในการทดรอบ ไปใช้กับประเภทไหน จะต้องมีการพิจารณาถึงลักษณะของเฟืองที่ใช้ในตัวของมอเตอร์ด้วย เพราะฟันเฟืองแต่ละแบบ จะเหมาะกับงานไม่เหมือนกับ มีข้อดีข้อเสียต่างกัน

ประโยชน์ของตัวมอเตอร์ทดรอบก็มีไม่น้อย ทั้งในชีวิตประจำวันของเราหรือในภาคของอุตสาหกรรมก็ตาม โดนจะใช้ในการเป็นเครื่องทุนแรงให้กับมนุษย์ อย่างเช่นการทำสายพานลำเลียงสินค้า ตัวของเกียร์ทดรอบ จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และการทำงานของตัวมอเตอร์ทดรอบ

ผู้ใช้ยังสามารถกำหนกความเร็วของมอเตอร์ที่ต้องการได้ด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท อย่างเช่นถ้าต้องการความเร็วที่สูง ก็ต้องกำหนดให้มอเตอร์มีอัตราการหมุนต่อรอบที่สูง ถ้าต้องการความเร็วที่ต่ำลงมา ก็กำหนดให้มีการหมุนต่อรอบที่น้อยลง สำหรับของที่อยู่ใกล้ตัวเราและเห็นได้ง่ายที่สุด ในการเอามอเตอร์ทดรอบมาใช้ก็คือ พวกบันไดเลื่อน ที่ต้องอาศัยการหมุนไปย่างช้า

เพราะถ้าบันไดเลื่อนมีการใช้ความเร็วของมอเตอร์อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการใช้เกียร์ทดรอบ เข้ามาช่วยเลย ก็คงไม่มีใครสามารถขึ้นบันไดเลื่อนได้ทันแน่นอน เพราะมันก็คงจะหมุนเร็วมาก นี่เป็นลักษณะการทำงานของมอเตอร์ทดรอบ ที่เราเข้าใจและเห็นภาพชัดที่สุด

สำหรับการจะเลือกซื้อมอเตอร์ทดรอบว่าควรจะเลือกซื้อแบบไหน นอกจากจะพิจารณาถึงกำลังของมอเตอร์ ที่ต้องเอามาใช้ให้เหมาะสม กับกำลังขับโหลดแล้ว ลักษณะของเฟืองด้านในของตัวมอเตอร์เอง ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน เพราะจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของงานเลยว่า จะออกมามีคุณภาพมากขนาดไหน และบางครั้งการเลือกลักษณะของเฟืองมอเตอร์ที่ไม่เหมาะสม

ยังจะส่งผลทำให้มอเตอร์นั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วย การจะเลือกซื้อจึงต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ในการเลิอกซื้อเท่านั้น จึงจะได้ของที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ควรทำการศึกษาข้อแตกต่างของลักษณะเฟืองของมอเตอร์เกียร์ทดรอบ แต่ละแบบ ให้เข้าใจเสียก่อน ว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างอย่าง และมอเตอร์แต่ละชนิด ต้องเอาไปใช้กับงานประเภทไหน

หรือถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลย วิธีการที่จะดีที่สุดก็คือ ปรึกษากับคนที่มีความชำนาญ อย่างเช่นตัวแทนที่จำหน่ายมอเตอร์ จะช่วยให้เราได้มอเตอร์เกียร์ทดรอบ ที่เหมาะสมและถูกต้องมากขึ้น ยิ่งถ้าเป็นการเลือกซื้อมอเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีกำลังในการขับเคลื่อนสูงๆ ก็ต้องใช้ความรอบคอบให้มากขึ้น เพราะความเสี่ยงมีมากกว่าการใช้งานทั่วไปมาก