รองช้ำ

5 ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพ

ทุกวันนี้ปฏิเสธว่าของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างรองเท้า ต่างก็มีให้เราเลือกมากมายหลายประเภทการใช้งาน รูปแบบและการออกแบบที่หลากหลาย แม้แต่ในกลุ่มรองเท้าที่เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเอง ก็มีให้เลือกไปตามลักษณะการใช้งาน ทั้งแบบกีฬาเฉพาะทางและแบบใส่เดินหรือออกกำลังกายทั่วไป ทั้งนี้การเลือกซื้อรองเท้า มีสิ่งที่ต้องตระหนักคือ จุดประสงค์ในการสวมใส่ การออกแบบรูปทรงของรองเท้าว่าเหมาะสมกับลักษณะเท้าของเราหรือไม่ ขนาดรองเท้ากับขนาดของเท้าเรา นอกจากนี้เราควรพยายามหลีกเลี่ยงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการซื้อรองเท้าดังต่อไปนี้

1. เชื่อว่ารองเท้าที่ดีที่สุดในโลกอยู่จริง

แน่นอนว่า โฆษณาและการรีวิวที่เกี่ยวกับรองเท้าเพื่อสุขภาพในปัจจุบันปรากฏในสื่อที่หลากหลาย ตามป้ายโฆษณา social media สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่โฆษณาว่ารองเท้าคู่นั่นมีคุณสมบัติที่ดี เป็นเลิศทางด้านนั้นด้านนี้ แต่ในความจริงรองเท้าในกลุ่มของรองเท้าเพื่อสุขภาพเองก็มีการออกแบบออกมาที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเท้าของผู้สวมใส่ เช่น รองเท้าแก้อาการรองช้ำ หรือเท้าแบน หรือช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น จึงไม่มีรองเท้าคู่ใดจะเป็นรองเท้าที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

2. รองเท้าเพื่อสุขภาพยี่ห้อนี้ รุ่นนี้จะเหมือนกันตลอดเสมอ

รองเท้าเพื่อสุขภาพนอกจากจะแบ่งประเภทตามคุณสมบัติแล้ว ในประเภทเดียวกันอาจมีหลากหลายรุ่น ตามปีที่ผลิตซึ่งในและรุ่นนั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่ถูกนักที่จะยึดว่ารองเท้าเพื่อสุขภาพรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นที่เหมาะกับเท้าของเรา ดังนั้นเราจึงควรทดลองสวมใส่ก่อนซื้อทุกครั้งเพื่อดูว่ารองเท้ารุ่นนี้ประเภทนี้ในปัจจุบันยังเหมาะกับเท้าเราหรือไม่

3. ให้ทางร้านแนะนำและเลือกรองเท้าให้

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราไปเลือกซื้อรองเท้า แล้วกลายเป็นว่าพนักงานขายเป็นคนเลือกรองเท้าให้เราโดยที่เรา ด้วยคำโฆษณา และคำจูงใจต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเราเป็นผู้สวมใส่เอง ดังนั้นเราควรทดลองดูด้วยตนเองก่อน แล้วค่อยสอบถามรองเท้าที่จะเหมาะกับสภาพเท้าของเรา ขณะเดียวกันเท้าของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพในการแก้ปัญหาสภาพเท้านั้นก็ต้องย่อมเปลี่ยนไปตามอาการของเท้าด้วยเช่นกัน

4. รองเท้าคู่นี้แหละคือคู่ชีวิต

เมื่อเราซื้อรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าเราไปแล้ว บางครั้งก็อาจทำให้เรายึดติดกับคุณสมบัติของรองเท้าคู่นั้นหรือไม่รู้สึกอยากจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรุ่นอื่น ซึ่งต่างจากสภาพของเท้าเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ประโยชน์หนึ่งของการไม่ยึดติดกับรองเท้าคู่เดิมคือ ทุกครั้งที่เราใส่รองเท้าคู่ใหม่ เราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการเดินหรือวิ่งไปตามรองเท้าคู่นั้นด้วย ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการพัฒนาในส่วนที่แตกต่างออกไป และลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนเดิมมากจนเกินไป

รองเท้าเพื่อสุขภาพ

5. เราสามารถเดินได้ดี วิ่งได้ไวด้วยการซื้อรองเท้าดีราคาแพง

เป็นความเชื่อผิด ๆ ที่หลายคนคิดแบบนี้ ในความเป็นจริงแล้ว รองเท้านั้นทำให้เรารู้สึกว่าเดินได้อย่างสมดุลหรือวิ่งได้ไวเพราะคุณสมบัติช่วยลดแรงกระแทกและป้องกันการบาดเจ็บ หรืออาการรองช้ำให้เราเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ได้รับประกันว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะทำให้เราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้า เพราะนอกเหนือจากการสวมใส่รองเท้าที่เหมาะ ลักษณะทางทางการเดิน หรือ การวิ่ง ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพเท้าเราด้วยเช่นกัน